Εγκατάσταση και Σχεδιασμός

Οι χαλκοσωλίνες μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους  παρά πολλά χρόνια - το αποτέλεσμα: μια εγκατάσταση ξέγνοιαστη χωρίς προβλήματα.

Σήμερα είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν άψογα πάνω από 60 δισεκατομμύρια μέτρα, έχει αποδεδειγμένη απόδοση και γενεαλογικά είναι αξεπέραστο από οποιοδήποτε άλλο υλικό σωληνώσεων.

Μάθε  περισσότερα:

Στους χαλκοσωλήνες όλα τα εξαρτήματα σε αντίθεση με πολλά άλλα συστήματα εγκατάστασης είναι συμβατά μεταξύ τους, δηλαδή, οι εγκαταστάτες μπορούν να προμηθευτούν τους χαλκοσωλήνες και τα εξαρτήματα τους από όλους τους πιστοποιημένους κατασκευαστές και να συνδυαστούν σύμφωνα με τις εναρμονισμένες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Share >