Εξαρτήματα σύνδεσης χαλκοσωλήνων

Τα κολλητά και πρεσαριστά χάλκινα εξαρτήματα αποτελούν ό,τι πιο σύγχρονο για τις συνδέσεις χαλκοσωλήνων σε δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης και αερίων καυσίμων. Διατίθενται σε πλήρεις σειρές τυποποιημένων διαστάσεων σύμφωνα με
τις εναρμονισμένες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 1254/1 και ΕΝ 1254/4. Κατέχουν σήματα ποιότητας από τους εγκυρότερους διευθνείς οργανισμούς, όπως RAL, KIWA, DVGW.
 
Τεχνολογίες σύνδεσης χαλκοσωλήνων
 
  • Τριχοειδή συγκόλληση

  • Press fittings

  • Μηχανική σύσφιγξη

  • Push-fit

  • Ορειχάλκινα

Share >