Προδιαγραφές

Ευρωπαϊκοί χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα
Στην Ευρώπη οι χαλκοσωλήνες και τα εξαρτήματα παράγονται σύμφωνα με την εναρμονισμένη προδιαγραφή  EN 1057.  Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που προέρχονται από διαφορετικές βιομηχανίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ίδιο σύστημα υδραυλικών γιατί όλοι έχουν τυποποιημένες διαστάσεις.

Χαλκοσωλήνες

Η προδιαγραφή EN 1057 αφορά τον Χαλκό και τα κράματα του, καθορίζει τις απαιτήσεις για χαλκοσωλήνες από 6mm έως την διάμετρο 267 mm. Στρογγυλοί χαλκοσωλήνες άνευ ραφής  για το νερό και το φυσικό αέριο σε εγκαταστάσεις υγείας και θερμάνσεως:

Τυποποιημένες διάμετροι και πάχη χαλκοσωλήνων για τις χώρες της Ε.Ε
(προδιαγραφή ΕΝ 1057)

Εξωτερική
Διάμετρος
(mm)
Ονομαστικό πάχος (mm)
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0
6 R   R   R          
8 R   R   R          
10 R R R   R          
12 R   R   R          
15   R R   R          
16                    
18     R   R          
22       R R R R      
28       R R R R      
35           R R      
42           R R      
54           R R R    
64               R    
66,7           R        
76,1             R R    
88,9               R    
108             R R R  
133             R R   R
159               R   R
219                   R
267                   R

Εξαρτήματα χαλκού

Η προδιαγραφή EN 1254 αφορά τον Χαλκό και κράματα χαλκού. Τα Εξαρτήματα σύνδεσης έχουν πέντε ξεχωριστά μέρη για τον προσδιορισμό τους. Συχνά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιείτε εξαρτήματα είτε:

     EN 1254: Μέρος 1 Εξαρτήματα για κόλληση,
     EN 1254: Μέρος 2 Εξαρτήματα με μηχανική σύσφιξη.
     EN 1254: Μέρος 3 Εξαρτήματα με ταχυσυνδέσμους (Push fit)
     EN 1254: Μέρος 4 Εξαρτήματα πρεσσαριστά.
     EN 1254: Μέρος 5 Εξαρτήματα σύνδεσης με κοντά άκρα για τριχοειδή κόλληση και βιδωτά ή φλαντζωτά για διαμέτρους μεγαλύτερες από 54mm.

EN 1057 και EN 1254

Τα πρότυπα αυτά για τους χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα τους υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει αναγράφεται αυτές οι ενδείξεις πάνω σε αυτά.

Share >