Σύνδεση χαλκοσωλήνων

Στους χαλκοσωλήνες υπάρχει μια τεράστια γκάμα τυποποιημένων εξαρτημάτων από χαλκό και ορείχαλκο.  Είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό εξάρτημα στο κάθε σύστημα εγκατάστασης. Θα γνωρίζετε σε ορισμένες εγκαταστάσεις υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την εξάπλωση φωτιάς – σε  αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε εξαρτήματα με αντοχή στην φωτιά.

Οι συνδέσεις με την Τριχοειδή συγκόλληση και με τα ορειχάλκινα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης, αναπτύσσονται και βελτιώνονται συνεχώς πάνω από πενήντα χρόνια, μέχρι να φτάσουν στο σημείο που βρίσκονται σήμερα, είναι εντελώς αξιόπιστα γι αυτό τα εμπιστεύονται οι τεχνίτες και οι επαγγελματίες εγκαταστάτες.

Την σκληρή κόλληση χρησιμοποιείτε εδώ και πολλά χρόνια, είναι παρόμοια με την τριχοειδή συγκόλληση.96 Αυτή η τεχνική συγκόλλησης  χρησιμοποιείται όταν οι θερμοκρασίες λειτουργίας του συστήματος και οι πιέσεις είναι υψηλές.

Με τις ποιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και ασφάλειας, τα πρεσαριστά εξαρτήματα και τα εξαρτήματα push-fit παρέχουν γρήγορες και αποτελεσματικές τεχνικές σύνδεσης που θα οδηγήσει σε αξιόπιστες εγκαταστάσεις χαλκοσωλήνων. Και οι δύο τύποι των εξαρτημάτων σύνδεσης έχουν αντοχή στην φωτιά.

Τεχνολογίες σύνδεσης χαλκοσωλήνων
 
  • Τριχοειδή συγκόλληση

  • Press fittings

  • Μηχανική σύσφιγξη

  • Push-fit

  • Ορειχάλκινα

Share >