Διαγωνισμός για Τεχνικούς – Εγκαταστάτες Δικτύων Χαλκοσωλήνων

Σας γνωρίζουμε ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.) στα πλαίσια της προσπάθειάς του να φέρει πιο κοντά τους σημερινούς μαθητές της Τεχνικής Εκπαίδευσης, τα υλικά, τις εφαρμογές  και τις συνθήκες της επαγγελματικής πραγματικότητας, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την ενημέρωση και την επαγγελματική κατάρτιση των σημερινών μαθητών και αυριανών επαγγελματιών στις ειδικότητες  Θερμοϋδραυλικών, Ψυκτικών και Φυσικού αερίου.

Σε επέκταση του εκπαιδευτικού του προγράμματος, το Ε.Ι.Α.Χ. προκηρύσσει και εφέτος όπως και στο παρελθόν διαγωνισμό για τις παραπάνω ειδικότητες, στο χώρο του ΕΙΑΧ με τις ίδιες προϋποθέσεις, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει την καλώς ευνοούμενη ευγενή άμιλλα μεταξύ των μαθητών.

Οι σχολικές μονάδες θα μπορούν να συμμετάσχουν με τρεις μαθητές, τους οποίους θα επιλέξουν οι καθηγητές τους, μαζί με ένα συνοδό εκπαιδευτικό. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς το σχολείο μπορούν και να βαρύνουν το ΕΙΑΧ. Οι μαθητές κατόπιν οδηγιών θα κληθούν να εφαρμόσουν σε ειδικά ταπλό, βάση σχεδίου εφαρμογές με χαλκοσωλήνες, με υλικά και εργαλεία του ΕΙΑΧ. Οι εφαρμογές είναι δύο τύπων με χρονική διάρκεια η κάθε μία 40 λεπτά που θα γίνουν με τις οδηγίες και την επίβλεψή μας.  Στη συνέχεια οι μαθητές με το συνοδό τους θα επιστρέψουν στο σχολείο.

Αυτές οι εφαρμογές θα βαθμολογηθούν και η βαθμολογία θα είναι στη διάθεση του σχολείου εφ΄όσον ζητηθεί.  Θα λάβουν μέρος μέχρι 20 σχολικές μονάδες, με σειρά προτεραιότητας και με βάσει  την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Από το σύνολο των μαθητών που θα συμμετάσχουν και από τη βαθμολογία που θα πάρουν, θα βραβεύσουμε τους τρείς πρώτους, ως καλύτερους εγκαταστάτες δικτύων χαλκοσωλήνων, με απονομή βραβείων καθώς και αναμνηστικό δίπλωμα-πλακέτα στα σχολεία τους.

Επίσης το σχολείο που θα συγκεντρώσει την μεγαλύτερη αθροιστικά βαθμολογία και των τριών μαθητών του, θα τιμηθεί με αναμνηστική πλακέτα.

Οι μαθητές που έχουν βραβευτεί, είναι καλοδεχούμενοι να ξανασυμμετάσχουν  εάν  το θελήσουν, χωρίς όμως να μπορούν να διεκδικήσουν εκ νέου βράβευσή τους .

Share >