10 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας υλικά προσθέτουμε αξία στο ακίνητο.

Τα χάλκινα συστήματα σωληνώσεων είναι τα μόνα τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν γρήγορα και εύκολα, και να είναι συγχρόνως ελαφριά, διαχρονικά και αξιόπιστα, με την λιγότερη ανάγκη συντήρησης, καθώς και με καλές αντιμικροβιακές ιδιότητες.

Οι σχεδιαστές εσωτερικής διακόσμησης κτιρίων, επιλέγουν υλικά και προϊόντα τα οποία είναι όμορφα και λειτουργικά, βρύσες, μπάνια, ντους, αλλά δεν παραβλέπουν τα συστήματα σωληνώσεων που υπερέχουν τεχνικά και που πιθανόν να κρύβονται μέσα στους τοίχους. 

Ακόμη και αθέατοι χωρίς κανείς να ενδιαφέρεται για αυτούς, οι χαλκοσωλήνες και τα εξαρτήματά τους είναι αξιόπιστα και ασφαλή προσθέτοντας αξία στο κτίριο.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το κόστος μιας ζωής ενός συστήματος σωληνώσεων, ο χαλκός προσφέρει την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων για τα υδραυλικά υλικά στην αγορά, προσφέροντας έτσι την καλύτερη σχέση κόστους απόδοσης.

10-good-reasons-10.jpg

Share >