5 - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο χαλκός μπορεί να ανακυκλωθεί άπειρες φορές χωρίς να χάσει καθόλου τις ιδιότητές του.

Η διάρκεια καθώς και η διατήρηση των κατασκευαστικών προϊόντων, είναι σήμερα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την οικοδομική βιομηχανία στην Ευρώπη.  Ο χαλκός έχει εξαιρετικά διαπιστευτήρια.  Η διαχρονικότητα και η αντοχή του συντελούν στην καλή κατάσταση των κτιρίων, και σε περίπτωση που χρειάζεται μία κατεδάφιση ή ανακαίνιση, ο χαλκός - χάρη στην ανακυκλωσιμότητά του - δεν χάνεται όπως πολλά άλλα υλικά οικοδομών.

Ο ανακυκλωμένος χαλκός, παραμένει πανομοιότυπος ως προς τις ιδιότητές του με την αρχική του μορφή, όσες φορές και να ανακυκλωθεί.  Ήδη, η Ευρώπη προμηθεύεται το 43% του χαλκού που χρειάζεται από ανακυκλωμένο υλικό.

Χάρη στην ατελείωτη ανακυκλωσιμότητα του χαλκού, είναι πιθανόν μερικά μέρη ενός νέου υδραυλικού συστήματος, ίσως να προέρχονται από το ίδιο υλικό που έφτιαχναν τα χάλκινα κοσμήματα στους αρχαίους χρόνους ή και από τα νομίσματα της Ρωμαικής αυτοκρατορίας.

10-good-reasons-5.jpg

Share >