7 - ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

Οι χάλκινοι σωλήνες μπορεί να είναι εμφανής και αισθητικά άρτιες.

Οι χαλκοσωλήνες, έχουν άριστη επίδοση όταν είναι μέσα σε τοίχους και μέσα στα πατώματα - μα και ακόμα αν δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψής τους, απλά τοποθετήστε τους στην επιφάνεια να φαίνονται – όλοι θα  εκτιμήσουν το αισθητικό αποτέλεσμα που παρουσιάζουν.

Χάρη στην μικρή εξωτερική τους διάμετρο, την χαμηλή θερμική διαστολή, τις εξαιρετικές μηχανικές τους ιδιότητες και την ελκυστική τους εμφάνιση, οι χαλκοσωλήνες μπορούν εύκολα να είναι εμφανείς. Αντιθέτως άλλα εναλλακτικά υλικά δεν έχουν αυτό το αισθητικό προσόν.

10-good-reasons-7.jpg

Share >