8 - ΣΥΜΒΑΤΟΣ

Οι χαλκοσωλήνες και τα εξαρτήματά τους κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα, καταλήγοντας σε προϊόντα υψηλής πιστότητας.

Από οπουδήποτε και αν προμηθευτείτε τους χαλκοσωλήνες σας, να είστε σίγουροι ότι τα εξαρτήματά τους είναι συμβατά με αυτά άλλων κατασκευαστών.   Τα χάλκινα εξαρτήματα είναι παγκοσμίως διαθέσιμα μέσω της Ευρώπης σήμερα, αλλά και στο μέλλον.

Στην περίπτωση των εναλλακτικών σωληνώσεων, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανακατεμένα εξαρτήματα από διαφορετικούς κατασκευαστές, διότι αυτό δημιουργεί πιθανόν ρίσκο, όσον αφορά στην εγγύηση της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος.

Όταν ανακαινίζετε ή επεκτείνετε ένα σύστημα εναλλακτικών σωλήνων, μπορεί να χρειαστεί να ψάξετε για τον αρχικό κατασκευαστή για να προμηθευτείτε νέα εξαρτήματα μερικά χρόνια αργότερα από την αρχική εγκατάσταση, τα οποία πιθανόν να μην είναι διαθέσιμα.

10-good-reasons-8.jpg

Share >