Δοκιμασμένοι και αξιόπιστοι

  • Η αξιοπιστία αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο χαλκός είναι το κύριο υλικό στις υδραυλικές εγκαταστάσεις στις αναπτυγμένες χώρες, κατέχοντας μερίδια αγοράς, από 55-95% στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
  • Οι χαλκοσωλήνες εχουν καθιερωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και χρησιμοποιούνται πάνω από0 χρόνια.
  • Σήμερα είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν άψογα πάνω από 40 δισ. μέτρα.

Share >