Οι σωλήνες που τοποθετούνται στα βιομηχανικά αέρια αποτελούνται μόνο από μεταλλικά υλικά. Ταυτόχρονα, υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις σχετικά με τα είδη του φυσικού αερίου, ή την χρήση τους ή την καθαρότητά τους. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο στα βιομηχανικά αέρια για τους χαλκοσωλήνες και δεν προβλέπεται η δημιουργία του στο εγγύς μέλλον, χρησιμοποιούμε τα πρότυπα που σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχετίζονται με τους τομείς των εφαρμογών. Αυτή η προσέγγιση είναι αξιόπιστη και είναι αποδεκτή εδώ και χρόνια.