Εγκαταστάσεις θέρμανσης

Οι χαλκοσωλήνες αντέχουν στις υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με της ευκολίας των συνδέσεων, της κάμψης και της κοπής, τον καθιστούν ένα ιδανικό υλικό για τα δίκτυα της κεντρικής θέρμανσης.
Ο χαλκοσωλήνας  δεν επιτρέπει στο Οξυγόνο να περάσει από τα τοιχώματα του, με αποτέλεσμα να προστατεύει τα σώματα που είναι από σιδηρούχα συστατικά (σίδηρος και χάλυβας), στις εγκαταστάσεις θέρμανσης από την εσωτερική σκουριά. Ο χαλκός προσφέρει πλήρη προστασία από το οξυγόνο.

Share >