Φυσικό Αέριο

Οι χαλκοσωλήνες είναι ιδανικοί για τις εγκαταστάσεις  φυσικού αερίου. Είναι υλικό αξιόπιστο, ανθεκτικό, αδιαπέραστο, ελαφρύ και ταιριάζει σε στενούς  χώρους. Οι χαλκοσωλήνες  συναρμολογούνται  χρησιμοποιώντας πολλές και  δοκιμασμένες τεχνικές συνδέσεων.

Σύμφωνα τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 χρησιμοποιούνται σκληροί, ημίσκληροι και μαλακοί χαλκοσωλήνες .

Οι χαλοσωλήνες δεν καίγονται, είναι στεγανοί και αντέχουν στις καταπονήσεις λόγο πίεσης. Επιτρέπονται συνδέσεις με σκληρή κόλληση.

Share >