Ιατρικά Αέρια

Στα αέρια για ιατρική χρήση περιλαμβάνονται τα παρακάτω βασικά αέρια, τα οποία χρησημοπούνται στα νοσοκομεία για την θεραπεία των ασθενών και έχουν δια τούτο καθιερωθεί σαν "Ιατρικά αέρια"

  • Οξυγόνο (O2)
  • Άζωτο (N2) και πρωτοξείδιο του αζώτου (N2O)
  • Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
  • Μίγμα πρωτοξείδιου του αζώτου και οξυγόνου (σε αναλογία 50/50) και
  • Ιατρικός πεπιεσμένος αέρας.

Share >