Ηλιακοί Συλλέκτες

Η ακτινοβολία από τον ήλιο μπορεί να μετατραπεί σε χρήσιμη θερμότητα για την παροχή ζεστού νερού. Τα σωστά σχεδιασμένα ηλιακά συστήματα έχουν ένα ιστορικό αποδεδειγμένο στην παροχή αξιόπιστου ζεστού νερού και θέρμανσης χώρου, καθώς τα περισσότερα εγκατεστημένα συστήματα που μπαίνουν στο παιχνίδι τις οικονομικήςκλίμακας, οι περίοδος αποπληρωμής θα μειωθεί για να γίνουν περισσότερο οικονομικά αποδοτική.

Share >